Eko-patrulla

Pasqyrim i aktiviteteve të punës nga Shërbimi i Eko-Patrullës 01.02.2022 01.03.2022

 

Pasqyrim i aktiviteteve të punës nga Shërbimi i Eko-Patrullës 2022 01.02.2022

 

Pasqyrim i aktiviteteve të punës nga Shërbimi i Eko-Patrullës 01.11.2021 deri 30.11.2021 01.12.2021

 

Raport Mujor per Tetor 2021 02.11.2021

 

Raport Mujor per Shtator /2021 Eko-Patrullës 07.10.2021

 

Pasqyrim i aktiviteteve të punës nga Shërbimi i Eko-Patrullës Raport per 08/2021 03.09.2021

 

Raport Mujor per 07/2021 Eko-Patrullës 05.08.2021

 

Pasqyrim i aktiviteteve të punës nga Shërbimi i Eko-Patrullës 02.07.2021

 

Raport Mujor per Javor / 2021 Eko-Patrullës 02.07.2021

 

Pasqyrim i aktiviteteve të punës nga Shërbimi i Eko-Patrullës, Raport Mujor per 05/2021 01.06.2021

 

 
1 / 2 1 2