Месечен инфо

Информации месечни за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за 2022Својата дејност од јавен интерес Претпријатието ја извршува согласно Годишната програма за постапување со отпадот на ниво на Град Скопје која по предлог на Градоначалникот ја усвојува/донесува Советот на Градот. 09.01.2018

 

Годишна информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена - 2017ЈП Комунална хигиена врши дејност од јавен интерес и како Претпријатие формирано од страна на Градот е јавен сервис за одржување на комуналната хигиена на подрачјето на Град Скопје. 20.03.2017

 

Годишна информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена - 2015Својата дејност од јавен интерес Претпријатието ја извршува согласно Годишната програма за постапување со отпадот на ниво на Град Скопје која по предлог на Градоначалникот ја усвојува/донесува Советот на Градот. 20.03.2015

 

Годишна информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена - 2014ЈП Комунална хигиена врши дејност од јавен интерес и како Претпријатие формирано од страна на Градот е јавен сервис за одржување на комуналната хигиена на подрачјето на Град Скопје. 20.03.2014

 

Годишна информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена - 2013ЈП Комунална хигиена врши дејност од јавен интерес и како Претпријатие формирано од страна на Градот е јавен сервис за одржување на комуналната хигиена на подрачјето на Град Скопје. 19.03.2013