Месечен инфо

Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец август/2023 30.09.2023

 

Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена Скопје за месец јули 2023 г. 22.08.2023

 

Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена Скопје за месец мај 2023 20.06.2023

 

Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена Скопје за месец април 2023 12.05.2023

 

Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена Скопје за месец март 2023 02.05.2023

 

Информации месечни за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за 2022Својата дејност од јавен интерес Претпријатието ја извршува согласно Годишната програма за постапување со отпадот на ниво на Град Скопје која по предлог на Градоначалникот ја усвојува/донесува Советот на Градот. 09.01.2018

 

Годишна информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена - 2017ЈП Комунална хигиена врши дејност од јавен интерес и како Претпријатие формирано од страна на Градот е јавен сервис за одржување на комуналната хигиена на подрачјето на Град Скопје. 20.03.2017

 

Годишна информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена - 2015Својата дејност од јавен интерес Претпријатието ја извршува согласно Годишната програма за постапување со отпадот на ниво на Град Скопје која по предлог на Градоначалникот ја усвојува/донесува Советот на Градот. 20.03.2015

 

Годишна информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена - 2014ЈП Комунална хигиена врши дејност од јавен интерес и како Претпријатие формирано од страна на Градот е јавен сервис за одржување на комуналната хигиена на подрачјето на Град Скопје. 20.03.2014

 

Годишна информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена - 2013ЈП Комунална хигиена врши дејност од јавен интерес и како Претпријатие формирано од страна на Градот е јавен сервис за одржување на комуналната хигиена на подрачјето на Град Скопје. 19.03.2013