ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ ОТСТРАНИ 150 КУБНИ МЕТРИ ОТПАД ОД ДИВА ДЕПОНИЈА ВО ОПШТИНАТА ШУТО ОРИЗАРИ
Управување со отпад од пакување од стакло во Западен Балкан