ЕКО-ПАТРОЛАТА НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ ИЗГОТВИ 17 ЗАПИСНИЦИ ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦ НОЕМВРИ
Управување со отпад од пакување од стакло во Западен Балкан