ОТСТРАНЕТИ 100 КУБНИ МЕТРИ ОТПАД ОД ДИВИ ДЕПОНИИ ВО ОПШТИНАТА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Управување со отпад од пакување од стакло во Западен Балкан