ЗАСИЛЕНИ АКТИВНОСТИ НА ЕКО-ПАТРОЛАТА НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ
Управување со отпад од пакување од стакло во Западен Балкан