ДИРЕКТОР НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ

 

ДИРЕКТОР НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ

 

Зухди Енуз, 

в.д. директор на ЈП Комунална хигиена-Скопје

 

 Зухди Енуз е роден во 1983 година, во Скопје, каде што гo завршил своето основно, средно и високо образование.

Во периодот од 2001 до 2021 година, Зухди Енуз бил активен во приватниот деловен сектор како успешен менаџер на повеќе компании.

 Во декември 2021 година, од страна на Градоначалникот на Градот Скопје е назначен на функцијата в.д. директор на ЈП Комунална хигиена-Скопје.