Вести

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО КОРИСНИЦИТЕ 18.05.2022

 

ВО АКЦИЈАТА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ОПШТИНАТА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ДОСЕГА СЕ ОДЛОЖЕНИ 70 КУБНИ МЕТРИ КАБАСТ ОТПАД 18.05.2022

 

ЗАПОЧНУВА AKЦИЈА ЗА ГЕНЕРАЛНО ЧИСТЕЊЕ НА СКОПСКАТА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 16.05.2022

 

ДИРЕКТОРОТ ЕНУЗ СЕ ЗАПОЗНА СО ПРОБЛЕМИТЕ НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ПРИ ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ 13.05.2022

 

ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ ДЕНЕСКА ЌЕ ЗАПОЧНЕ РАСЧИСТУВАЊЕ ОБЕМНА ДИВА ДЕПОНИЈА ПОД СКОПСКОТО КАЛЕ 13.05.2022

 

ВО РАМКИТЕ НА АКЦИЈАТА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР СЕ ОДЛОЖЕНИ 35 КУБНИ МЕТРИ КАБАСТ ОТПАД 11.05.2022

 

ЗАПОЧНУВА AKЦИЈА ЗА ГЕНЕРАЛНО ЧИСТЕЊЕ НА СКОПСКАТА ОПШТИНА ЦЕНТАР 09.05.2022

 

ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ УЧЕСТВУВАШЕ ВО „ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД“ –  МАСОВНА  АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ПАДИНИТЕ НА ВОДНО   06.05.2022

 

ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ ЗАПОЧНА СО ОТСТРАНУВАЊЕ ОБЕМНА ДИВА ДЕПОНИЈА ВО ОПШТИНАТА ШУТО ОРИЗАРИ 06.05.2022

 

ПОСТАВЕНИ ТРИ ДОПОЛНИТЕЛНИ САДОВИ ЗА ОДЛАГАЊЕ КАБАСТ ОТПАД ВО ОПШТИНАТА ШУТО ОРИЗАРИ 04.05.2022

 

 
1 / 36 1 2 3 ..