Заштитено внатрешно пријавување

Oвластеното лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување

 

Мерѓизе Муртезановска - Раководител на Сектор за човечки ресурси

- телeфонски број за контакт: 02/5111-259

- електронска пошта за прием на пријави: ukazuvaci@khs.mk

- поштенска адреса за прием на пријави: (препорачано до овластеното лице)ЈП Комунална  хигиена – Скопје  ул.516  бр.10, 1000 Скопје


Документи/акти: