Извештаи

Информација за месец јануари 2024 година 29.02.2024

 

Оперативен план и програма на јавна хигиена за 2024 година 09.02.2024

 

31.01.2024

 

28.01.2024

 

Информација за месец декември 2023 година 25.01.2024

 

Информација за месец ноември 2023 27.12.2023

 

Информација за месец октомври 2023 28.11.2023

 

Тримесечен извештај на ЈП Комунална Хигиена Скопје за Јули_Септемри 2023 година 06.11.2023

 

Инфромација за месец септември 2023 година 30.10.2023

 

Тримесечен извештај на ЈП Комунална Хигиена Скопје за Април_Јуни 2023 година 30.09.2023

 

 
1 / 6 1 2 3 ..