Дежурен телефон

Шест месечен извештај од 01.01 до 30.06.2021 ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН 02.07.2021

 

ПРЕГЛЕД НА ЈАВУВАЊА ОД КОРИСНИЦИ ПО ОПШТИНИ НА ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН 01.07.2021

 

ПРЕГЛЕД НА ЈАВУВАЊА ОД КОРИСНИЦИ ПО ОПШТИНИ НА ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН, Месечен извештај за Мај 2021 01.06.2021

 

Тримесечен Извештај на примени повици за оперативни единици од дежурен телефон за 2021 година 28.04.2021

 

Месечен Извештај на примени повици за оперативни единици од дежурен телефон за 2018 година 02.05.2018