Дежурен телефон

Шест месечен извештај за Јануари до Јуни 2023 од дежурен телефон 03.07.2023

 

Месечен извештај за дежурен телефон за месец април 2023 02.05.2023

 

Месечен извештај за дежурен телефон за месец февруари 2023 06.03.2023

 

Месечен извештај за дежурен телефон за месец јануари 2023 06.02.2023

 

Годишен извештај за дежурен телефон 2022 година 04.01.2023

 

Месечен извештај од дежурен телефон за месец декември 2022 04.01.2023

 

Месечен извештај од дежурен телефон за месец ноември 2022 година 13.12.2022

 

Месечен извештај од дежурен телефон за месец октомври 2022 година 01.11.2022

 

Месечен извештај од дежурен телефон за месец септември 2022 година 07.10.2022

 

Месечен извештај од дежурен телефон за месец август 2022 година 01.09.2022

 

 
1 / 4 1 2 3 ..