Дежурен телефон

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ДЕКЕМВРИ 2021 ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН 03.01.2022

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН 03.01.2022

 

Месечен извештај за ноември 2021 година 01.12.2021

 

Месечен извештај за месец октомври 2021 година 02.11.2021

 

Месечен извештај за месец септември 2021 година 01.10.2021

 

Тримесечен Извештај за јули, август и септември од дежурен телефон за 2021 година 01.10.2021

 

ПРЕГЛЕД НА ЈАВУВАЊА ОД КОРИСНИЦИ ПО ОПШТИНИ НА ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН, Месечен извештај за август 2021 01.09.2021

 

ПРЕГЛЕД НА ЈАВУВАЊА ОД КОРИСНИЦИ ПО ОПШТИНИ НА ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН, месечен извештај за јули 2021 04.08.2021

 

Шест месечен извештај од 01.01 до 30.06.2021 ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН 02.07.2021

 

ПРЕГЛЕД НА ЈАВУВАЊА ОД КОРИСНИЦИ ПО ОПШТИНИ НА ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН 01.07.2021

 

 
1 / 2 1 2