Telefoni kujdestar

04.01.2023

 

04.01.2023

 

13.12.2022

 

01.11.2022

 

Raport 02 2022 07.06.2022

 

PASQYRË E PARAQITJEVE NGA SHFRYTËZUESIT NË TELEFONIN KUJDESTAR SIPAS KOMUNAVE PËRKATËSE, Raport per 08.2021 01.09.2021

 

Raport Mujor per 01.01 / 30.06.2021 TELEFONIN KUJDESTAR 02.07.2021

 

PASQYRË E PARAQITJEVE NGA SHFRYTËZUESIT NË TELEFONIN KUJDESTAR SIPAS KOMUNAVE PËRKATËSE 01.07.2021

 

PASQYRË E PARAQITJEVE NGA SHFRYTËZUESIT NË TELEFONIN KUJDESTAR SIPAS KOMUNAVE PËRKATËSE, Raport Mujor per 05.2021 01.06.2021

 

Raport mujor i thirjeve të pranuara për njësitë operative nga telefoni kujdestar për 2018 02.05.2018