Raporte

RAPORT Për rezultatet e realizuara financiare nga puna e NP Higjiena Komunale - Shkup për periudhën I-IX-2021 21.10.2021

 

RAPORT Për rezultatet e realizuara finaciare nga puna e NP Higjiena komunale-Shkup për periudhën I-IX-2020 28.10.2020

 

RAPORT Për funksionimin e NP Higjiena komunale – Shkup për periudhën I –VI/2020 v. 26.08.2020

 

RAPORT Për rezultatet e realizuara finaciare nga puna e NP Higjiena komunale-Shkup për periudhën I-III-2020 28.05.2020

 

RAPORT Për rezultatet e realizuara finaciare nga puna e NP Higjiena komunale-Shkup për periudhën I-IX-2019 07.11.2019

 

RAPORT Për funksionimin e NP Higjiena komunale – Shkup për periudhën I –VI/2019 v. 19.07.2019

 

31.10.2018

 

RAPORT Për rezultatet e realizuara financiare me shënime sqaruese nga puna e NP Higjiena Komunale - Shkup për periudhën I-XII viti 2017 03.05.2018