Historiku

“KOMUNALJA” NË VITIN 1944 ME 243 PUNËTORËQë në mbledhjen e parë të Këshillit Nacionalçlirimtar të qytetit Shkup, të mbajtur në nëntor të vitit 1944, iu kushtua kujdes të veçantë higjienës së qytetit, andaj menjëherë u aktivizua veprimtaria e tërësishme komunale, edhe atë prej rregullimit, e deri te pastrimi i rrugëve dhe shtëpive të rrënuara. 14.07.2010

 

RREGULL ME “RREGULLORE”, “UDHËZIME PËR MIRËMBAJTJEN E HIGJIENËS” DHE PUBLIKIMI I EMRAVE NË GAZETË TË ATYRE NJERËZVE QË JANË TË PADËGJUESHËMNdërmjet dy luftërave botërore, numri i të punësuarve në kolonën pastruese lëvizte dhe nuk ishte konstant. Ai numër ishte deri në dyzet pastrues dhe njëjtë po aq njerëz me qere, por sërish për shkak të nevojës së madhe, numri i qereve vazhdimisht rritej. 14.07.2010

 

TAKSA PËR PLEHRAT SHTËPIAKË 150 DINARË, NDËRSA PËR ATË TË KAFSHËVE PREJ 5 DERI NË 15 DINARË NË MUAJEkzistonin rregulla të veçanta edhe për bartjen e plehrave nga qyteti. Pushteti i atëhershëm vendosi taksa të veçanta prej të cilave financohej “Kolona pastruese”. 14.07.2010

 

PREJ “BELEGZISË” DHE “KOLONËS PASTRUESE” E DERI TE “HIGJIENA KOMUNALE”Për mirëmbajtjen e pastërtisë dhe higjienës në qytet, dikur kujdesej një ekip special e emëruar si “Kolona pastruese”. 14.07.2010

 

HIGJIENA KOMUNALE - PREJ FILLIMIT DERI MË SOTFillimi i shek. XX, Shkupin dhe qytetarët e tij u pasuruan me dobi të shumta qytetëruese. Elementet e një qyteti bashkëkohor vendosen me hartimin e planit të parë urbanistik, me ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit, me formimin dhe rregullimin e Parkut të Qytetit. 14.07.2010