Lajme

NP HIGJIENA KOMUNALE-SHKUP ME AKTIVITETE NË ZONËN QENDRORE TË QYTETIT DHE VENBANIMIN BARDOVCË 12.08.2022

 

PASTROHEN 60 METËR KUB MBETJE PREJ DEPONISË ILEGALE NË VENDBANIMIN E TOPHANËS  06.08.2022

 

NP HIGJIENA KOMUNALE - SHKUP ME SËRË AKTIVITETESH PËR PASTRIMIN E QENDRËS SË TRANSPORTIT DHE KEJIT TË LUMIT VARDAR 05.08.2022

 

NP HIGJIENA KOMUNALE-SHKUP REALIZOI AKTIVITETE PËR PASTRIMIN E ZALLIT TË SHKAPËRDERDHUR NË VENDBANIMIN BARDOVCË   01.08.2022

 

Gjatë gjashtë muajve të fundit NP “Higjiena komunale” - Shkup grumbulloi 5872 metër kub mbetje 22.07.2022

 

NP HIGJIENA KOMUNALE - SHKUP DO TË VENDOS KONTEJNERË TË POSAÇËM PËR HEDHJEN E MBETJEVE ORGANIKE NË PRAG TË FESTËS SË KURBAN BAJRAMIT   08.07.2022

 

Informacion për shfrytëzuesit e pagesës elektronike 05.07.2022

 

NJOFTIM PËR PËRDORUESIT 18.05.2022

 

NË AKSIONIN PËR PASTRIMIN E KOMUNËS GJORÇE PETROV DERI TANI JANË DEPONUAR  70 METRA KUB MBETJE TË RËNDA 18.05.2022

 

FILLON AKSIONI PËR PASTRIMIN E PËRGJITHSHËM TË KOMUNËS SË SHKUPIT GJORÇE PETROV 16.05.2022

 

 
1 / 38 1 2 3 ..