Lajme

Urime Dita e pavarësisë! 08.09.2021

 

NP HIGJIENA KOMUNALE-SHKUP FILLOI PASTRIMIN E KATËR DEPONIVE TË EGRA NË KOMUNËN E BUTELIT 02.09.2021

 

NP HIGJIENA KOMUNALE-SHKUP FILLOI AKSION PËR PASTRIM TË PËRGJITHSHËM NË KOMUNËN E SARAJIT 31.08.2021

 

NP HIGJIENA KOMUNALE-SHKUP BËRI LARJEN DHE PASTRIMIN E SHKOLLAVE DHE KOPSHTEVE NË KOMUNËN E ÇAIRIT 30.08.2021

 

NP Higjiena Komunale-Shkup, u dërgon urime qytetarëve te Republikës së Maqedonisë së Veriut me rastin e festës së 2-Gushtit, Ilindeni-Dita e Republikës ! 02.08.2021

 

GËZUAR KURBAN BAJRAMIN! 19.07.2021

 

NP HIGJIENA KOMUNALE-SHKUP DO TË VENDOSË KONTEJNERË TË POSAÇËM PËR HEDHJEN E MBETJES ORGANIKE GJATË FESTËS SË KURBAN BAJRAMIT 19.07.2021

 

Gjatë gjashtë muaj të kular - NP Higjiena Komunale-Shkup pastroi mbi 7000 kub metër të mbetjes nga deponitë e egra 09.07.2021

 

NP HIGJIENA KOMUNALE-SHKUP U FURNIZUA ME PESË KAMIONË TË RINJ PËR MBLEDHJEN DHE TRANSPORTIN E MBETJES KOMUNALE NP Higjiena Komunale-Shkup sot promovoi furnizimin me pesë automjete të specializuara komunale – kamionë për mbledhjen dhe transportin e mbetjes komunale. Automjetet janë të markës Iveco dhe do të përdoren për mbledhjen dhe transportin e mbetjes komunale nga kontejnerët për amvisëritë kolektive si dhe nga koshat e shpërndarë në amvisëritë individuale në territorin e qytetit të Shkupit. “Pesë automjetet e reja të specializuara komunale – kamionë janë pjesë e furnizimit të madh që NP Higjiena Komunale-Shkup e filloi ne fillimin të këtij viti, në kuadër të të cilit deri tani janë lëshuar në përdorim edhe dhjetë makina për fshirjen e sipërfaqeve publike dhe të trafikut. Deri në fund të këtij viti do të furnizohemi edhe me 32 automjete të specializuara komunale – autocisterna, kamionë, automjete vetë ngritës dhe kiperë, me çka në masë të madhe do përmbyllim përtërirjen e parkut vozitës të Ndërmarrjes ”- tha Drejtori i NP Higjiena Komunale-Shkup, Abdusamed Shabani. 19.06.2021

 

NP HIGJIENA KOMUNALE-SHKUP PASTRON DEPONINË E MADHE TË EGËR NË KOMUNËN E SARAJIT NP Higjiena Komunale-Shkup këto ditë filloi me largimin e deponisë tejet të madhe në komunën e Sarajit, në rrugën drejt vendbanimit Rashçe. Aktivitet për pastrim zhvillohen në koordinim me Qytetin e Shkupit dhe Komunën e Sarajit. “Ekipet e NP Higjiena Komunale-Shkup tashmë disa ditë punojnë për të pastruar mbetjen që është shtresuar në afërsi të vendbanimit Rashçe, ku për një periudhë me të gjatë është hedhur mbetje nga ndërtimtaria, mbetje e vëllimshme dhe mbetje e përzier komunale, që ka sjellë krijimin e kësaj deponie të egër tejet të madhe. NP Higjiena Komunale-Shkup në fillim të vitit realizoi aktivitete të shumta për largimin e deponive të egra të cilat ndotin mjedisin jetësor dhe rrezikojnë shëndetin e njerëzve. Presim që nga ky lokalitet do të largohen mbi 3000 metër kub i mbetjes së hedhur në mënyrë të pandërgjegjshme”- theksoi Drejtori i NP Higjiena Komunale-Shkup, Abdusamed Shabani. 14.06.2021

 

 
1 / 32 1 2 3 ..