Заштитено внатрешно пријавување

 

Oвластеното лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување

 

Ленче Стојковска, дипломиран правник - Раководител на Одделение за јавни набавки

- телeфонски број за контакт: 02/5111-259

- електронска пошта за прием на пријави: ukazuvaci@khs.mk

- поштенска адреса за прием на пријави: (препорачано до овластеното лице)ЈП Комунална  хигиена – Скопје  ул.Боро Тодоровиќ  бр.2, 1000 Скопје


Документи/акти: