ЈП Комунална Хигиена - Скопје

  / Месечен инфо / Годишна информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена - 2017

Годишна информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена - 2017

 

ЈП Комунална хигиена врши дејност од јавен интерес и како Претпријатие формирано од страна на Градот е јавен сервис за одржување на комуналната хигиена на подрачјето на Град Скопје.

Претпријатието учествува во постапувањето со комуналниот отпад на подрачјето на Град Скопје и во поголемиот дел од руралните средини кои се составен дел на скопските Општини.

Постапувањето со комуналниот отпад (собирање, транспортирање) е составен дел на интегрираното управување со отпадот во Градот. Својата дејност од јавен интерес Претпријатието ја извршува согласно Годишната програма за постапување со отпадот на ниво на Град Скопје која по предлог на Градоначалникот ја усвојува/донесува Советот на Градот.

[ понеделник, 20 март 2017 ] [ 2159 ]

 

Месечен инфо

Политика на користење колачиња (cookies) Политика на приватност
Back to top
Close Offcanvas Sidebar