Çmimore

 

 

Çmimore e shërbimeve të NP HKSH

Çmimore e shërbimeve për mbledhjen dhe transportimin e mbetjeve komunale dhe shërbimeve të tjera.

Çmimore e shërbimeve për mbledhjen dhe transportimin e mbetjeve komunale dhe shërbimeve të tjera.