​​BIOGRAFIA E DREJTORIT TË NP HKSH

 

​​BIOGRAFIA E DREJTORIT TË NP HKSH

 

Abdusamed Shabani,

drejtor i NP ,,Higjiena komunale”- Shkup

 

Abdusamed Shabani lindi më 13 gusht të vitit 1982, në Shkup. Shkollën fillore dhe të mesme e mbaroi në Shkup. Në vitin 2005, diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, ndërsa në vitin 2010 e kaloi provimin e jurisprudencës në Ministrin e drejtësisë të RM-së.

Në vitin 2006 u punësua në Agjencionin për punësim në RM-së, ku nga viti 2008 deri në vitin 2010  kishte funksionin si zëvendëskryetar i Qendrës për punësim të Qytetit të Shkupit.

Në vitin 2010, nga ana e Qeverisë së RM-së u emërua zëvendësdrejtor i Agjencionit për punësim në RM-së, funksion që e realizoi deri në vitin 2015.

Në dhjetor të vitit 2017, nga ana e Kryetarit të Qytetit të Shkupit u emërua drejtor në NP ,,Higjiena komunale” - Shkup.

Abdusamed Shabani është i martuar dhe baba i katër fëmijëve.