Organizimi

 

Organizimi

 

Drejtor

Abdusamed Shabani

abdusamed.shabani@khigiena.com.mk 

 

Asistent kryesor i drejtorit

Mr. Zenun Matnjani

zenun.matnjani@khigiena.com.mk

 

Ndihmës i drejtorit për punë teknike operative

 

 

 

Ndihmës i drejtorit

Kemal Musliu

kemal.musliu@khigiena.com.mk

 

Ndihmës i drejtorit për punë juridike dhe financiare

Zllatko Hristovski

zlatko.hristovski@khigiena.com.mk

 

 

Sekretar zyrtar i drejtorit

Dije Hamidi

dije.hamidi@khigiena.com.mk

 

Udhëheqës i Sektorit për mbështetje të Menaxhmentit

Mr. Ana-Maria Brangjolica

ana.brangolica@khigiena.com.mk

 

Udhëheqës i Sektorit Higjiena Komunale

Zekirija Neziri

zekirija.neziri@khigiena.com.mk

 

Udhëheqës i Sektorit - Mekanizim

Kamer Tahiri

kamer.tahiri@khigiena.com.mk

 

Udhëheqës i Sektorit për Punë juridike dhe Resurse njerëzore

 

 

Udhëheqës i Sektorit për Punë financiare

Katerina Boshkovska

katerina.boshkovska@khigiena.com.mk

 

 

Udhëheqës i Sektorit për TI, cilësi dhe zhvillim

 

 

 

Këshilltar i drejtorit

Delija Darlishta

 

Këshilltar i drejtorit për mirëmbajtjen e automjeteve dhe pajisjeve

Islam Ibraimi

i.ibraimi@khigiena.com.mk

 

Këshilltar i drejtorit për Higjienë Komunale

Svetllana Trajkova

s.trajkova@khigiena.com.mk

 

 

Këshilltar i drejtorit për mbetje industriale të parrezikshme

Mr. Dobre Bosilkovski

 

dobre.bosilkovski@khigiena.com.mk

 

 

Këshilli drejtues

1. Maja Shajnovska Andonova - Kryetare

2. Mirza Dragulovcanin - anëtar

3. Shukri Murtezi - anëtar

4. Blagoj Zashov - anëtar

5. Violeta Trpçevska - anëtar

6. Niko Nikolovski  - anëtar

7. Zhaklina Stamenkovska - anëtar

8. Kenan Ramadani - anëtar

9. Besnik Osmani - anëtar

10.Slave Kralevski - anëtar

11.Abdulla Thaqi - anëtar

12. Zoran Zoriq - anëtar

 

Këshilli mbikëqyrës

1. Igor Trajkovski - Kryetarë

2. Slavica Krstevska - anëtar               

3. Dushan Mijatoviq - anëtar

4. Stevica Georgievski - anëtar

5. Besim Ramadani - anëtar