02 321 66 44    08-20MKALEN
Почетна     Услуги     Собирање на кабаст отпад и градежен шут

Собирање на кабаст отпад и градежен шут

Собирањето на кабастиот отпад и градежниот шут има директно влијание во зачувувањето на урбаната животна средина од аспект на санитарно и еколошко значење.