Извештаи

Извештај за остварени финансиски резултати од работењето на ЈП Комунална хигиена – Скопје за период I – IX – 2020 година 28.10.2020

 

ИЗВЕШТАЈ За работењето на ЈП Комунална хигиена – Скопје за период I–VI/2020 година 26.08.2020

 

ИЗВЕШТАЈ За остварени финансиски резултати од работењето на ЈП Комунална хигиена-Скопје за период I-III-2020 година 28.05.2020

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 ГОДИНА СО ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ 03.04.2020

 

ИЗВЕШТАЈ за остварени финансиски резултати на ЈПКХС за период I-XII-2019 година 03.04.2020

 

Извештај за остварени финансиски резултати од работењето на ЈП Комунална хигиена - Скопје за период I-IX-2019 година 07.11.2019

 

Извештај за работењето на ЈП Комунална хигиена – Скопје за период I-VI-2019 година 19.07.2019

 

Извештај за остварени финансиски резултати на Јавното претпријатие Комунална хигиена – Скопје за период од 01.01-31.03.2019 година 30.04.2019

 

Извештај за остварени финансиски резултати на Јавното претпријатие Комунална хигиена – Скопје за период од 01.01-31.03.2019 година 30.04.2019

 

Извештај за работењето на ЈП Комунална хигиена – Скопје за период I–XII/2018 година 15.03.2019

 

 
1 / 2 1 2