02 321 66 44    08-20MKALEN
Почетна     Документи     Прописи

Прописи

Програма за инвестиции во 2019 година

Програма за инвестиции во 2019 година во ЈП Комунална хигиена - Скопје

Програми на ЈП Комунална хигиена - Скопје за 2018

Оперативна програма 2019 / Програма за инвестиции во 2019 / Зимска програма 2018

Закони

Закон за животна средина 2018 / Закон за локална самоуправа 2018 / Закон за градот Скопје

Оперативен план 2019

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ВО 2019 ГОДИНА

Стратегија за управување со отпад

Стратегијата за управување со отпад ја одразува националната политика во доменот на управување со отпадот и претставува основа за подготвување и за спроведување на интегриран систем за управување со отпадот, кој ќе биде ефективен во однос на трошоците.

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ на вработените во ЈП „Комунална хигиена“ - Скопје

Целта на овој Кодекс е поттикнување на доброто постапување и однесување на вработените и зајакнување на довербата на граѓаните во работата на институциите на Претпријатието.