02 321 66 44    08-20MKALEN
Почетна     Документи     Месечен инфо

Месечен инфо

Информации месечни за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за 2020

Својата дејност од јавен интерес Претпријатието ја извршува согласно Годишната програма за постапување со отпадот на ниво на Град Скопје која по предлог на Градоначалникот ја усвојува/донесува Советот на Градот.

Годишна информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена - 2017

ЈП Комунална хигиена врши дејност од јавен интерес и како Претпријатие формирано од страна на Градот е јавен сервис за одржување на комуналната хигиена на подрачјето на Град Скопје.

Годишна информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена - 2015

Својата дејност од јавен интерес Претпријатието ја извршува согласно Годишната програма за постапување со отпадот на ниво на Град Скопје која по предлог на Градоначалникот ја усвојува/донесува Советот на Градот.

Годишна информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена - 2014

ЈП Комунална хигиена врши дејност од јавен интерес и како Претпријатие формирано од страна на Градот е јавен сервис за одржување на комуналната хигиена на подрачјето на Град Скопје.

Годишна информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена - 2013

ЈП Комунална хигиена врши дејност од јавен интерес и како Претпријатие формирано од страна на Градот е јавен сервис за одржување на комуналната хигиена на подрачјето на Град Скопје.