ЈП Комунална Хигиена - Скопје

  / Едукација / Управување со отпад

Управување со отпад

 

Управување со отпад е процес на собирање, транспорт, процесуирање, рециклирање и одложување на отпадни материи, особено на оние кои се произведени со човечки активности, а се со цел намалување на нивното влијание на човечкото здравје, изглед и хигиена на животната средина. Во последните неколку децении се поголема е тенденцијата како основни цели на управување со отпадот да се сметаат и неговите влијанија на природната средина, како и на можностите за добивање на извори на нови суровини од отпадот.
[ четврток, 03 мај 2018 ] [ 1787 ]

 
Back to top
Close Offcanvas Sidebar