ЈП Комунална Хигиена - Скопје

  / Месечен инфо / Информации месечни за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за 2020

Информации месечни за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за 2020

 

Својата дејност од јавен интерес Претпријатието ја извршува согласно Годишната програма за постапување со отпадот на ниво на Град Скопје која по предлог на Градоначалникот ја усвојува/донесува Советот на Градот.

 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец декември 2020
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец ноември 2020
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец октомври 2020
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец февруари/2020
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец јануари/2020
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец август2020
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец март/2020
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец мај/2020
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец јуни/2020
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец јануари/2019
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец февруари/2019
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец јули/2020
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец април/2020
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец март/2019
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец април/2019
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец мај/2019
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец јуни/2019
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец јули/2019
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец август/2019
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец септември/2019
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец октомври/2019
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец ноември/2019
 Информација за извршени оперативни активности на ЈП Комунална хигиена за месец декември/2019
[ вторник, 09 јануари 2018 ] [ 1918 ]

 

Месечен инфо

Back to top
Close Offcanvas Sidebar