23.04.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-15ч): 321 66 44
 почетна / Актуелности / Актуелности
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

10та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - Води и отпад - реалност и предизвици
Актуелности
Генерално чистење и уредување на стационарот за бездомни животни „Вардариште“

12.02.2018  11:16

Во текот на изминатите неколку дена, ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје пристапи кон генерално чистење и уредување на просторот во стационарот за бездомни животни „Вардариште“. 
Покрај генералното чистење, во текот на претстојните неколку дена ќе биде спроведена и дезинфекција и дератизација на просторот.
ЈП „Комунална хигиена“ и Градот Скопје перманентно работат на подобрување на третманот на бездомните кучиња, како и на подобрување на условите во стационарот „Вардариште“, во секој поглед. 
Во текот на 2016 година се направени нови 50 бокса (наменети за сместување на по едно куче), спуштен е плафонот, сменета е електричната инсталација, изведена е вентилација и изолација, спроведено е парно греење со посебна потстаница, објектот е варосан, инсталирано е внатрешно и надворешно осветлување, а поставени се и херметички врати и прозорци. 
Со реновирањето и опремувањето на објектот ќе се продолжи и во текот на 2018 година, за што веќе се предвидени и одобрени средства, а во план е и набавка на ново возило за заловување и транспорт на бездомните кучиња и подигнување на мршите од скопските улици.
 
 
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.