23.04.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-15ч): 321 66 44
 почетна / Актуелности / Актуелности
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

10та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - Води и отпад - реалност и предизвици
Актуелности
ЗАПОЧНУВА АКЦИЈАТА ЗА ГЕНЕРАЛНО ЧИСТЕЊЕ НА ОПШТИНАТА САРАЈ

08.02.2018  13:17

08.02.2018г.

Во текот на денешниот ден започна акцијата за генерално чистење на општината Сарај, во којашто ќе земат учество ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје и ЈП „Паркови и зеленило“-Скопје.
Акцијата ќе трае во текот на претстојните неколку дена и ќе ја опфати целокупната територија на општината Сарај, а во нејзиното спроведување дневно ќе бидат ангажирани вкупно 70 работници, додека од механизацијата ќе се употребуваат: три специјални комунални возила – метлачки, три специјални комунални возила – патарки, две цистерни, еден втоварувач, еден кипер со носивост до 10 тони и два кипера со носивост до 20 тони.
Акцијата ја најавија градоначалникот на општината Сарај, Блерим Беџети, директорот на ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје, Абдусамед Шабани и директорот на ЈП „Паркови и зеленило“-Скопје, Ардијан Муча, нагласувајќи дека ова е само една во низата претстојни акции за генерално чистење коишто ќе се реализираат во скопските општини со цел - подигнување на нивото на хигиената и чистотата,  во рамките на интервентните мерки за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во главниот град.
 
 
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.