22.01.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-20ч): 321 66 44
 почетна / ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН / ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

Зимска програма / 2012

Инвестициона програма / 2014

3та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - управување со отпад и климатски промени
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Месечни Извештаи на дежурен телефон

16.05.2016  08:49

Месечен Извештај на примени повици за оперативни единици од дежурен телефон за Март 2017 година 


Месечен Извештај на примени повици за оперативни единици од дежурен телефон за Февруари 2017 година 


Месечен Извештај на примени повици за оперативни единици од дежурен телефон за Ноември 2016 година 


Месечен Извештај на примени повици за оперативни единици од дежурен телефон за Септември 2016 година 


Месечен Извештај на примени повици за оперативни единици од дежурен телефон за Август 2016 година 


Месечен Извештај на примени повици за оперативни единици од дежурен телефон за Јуни 2016 година 


Месечен Извештај на примени повици за оперативни единици од дежурен телефон за Мај 2016 година

Месечен Извештај на примени повици за оперативни единици од дежурен телефон за Април 2016 година

Месечен Извештај на примени повици за оперативни единици од дежурен телефон за Март 2016 година

Месечен Извештај на примени повици за оперативни единици од дежурен телефон за Февруари 2016 година

Месечен Извештај на примени повици за оперативни единици од дежурен телефон за Јануари 2016 година

 
 
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
Акции
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.
АНКЕТА
Дали сметате дека постојните метални контејнери од 1,1 м3 треба да бидат заменети со пластични контејнери од ист волумен за селектирање на комуналниот отпад?
Да
Не

резултати