25.04.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-15ч): 321 66 44
 почетна / Еко патрола / Еко патрола
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

10та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - Води и отпад - реалност и предизвици
Еко патрола
Месечни извештаи за активностите на Еко патрола

02.06.2014  08:37

Преглед на извршена работа на Службата Еко Патрола за месец Февруари 2018 


Преглед на извршена работа на Службата Еко Патрола за месец Март 2018 


Преглед на извршена работа на Службата Еко Патрола за месец Јануари 2017 


Преглед на извршена работа на Службата Еко Патрола за месец Февруари 2017 


Преглед на извршена работа на Службата Еко Патрола за месец Ноември 2016 


Преглед на извршена работа на Службата Еко Патрола за месец Јули 2016 


Преглед на извршена работа на Службата Еко Патрола за месец Јуни 2016 


Преглед на извршена работа на Службата Еко Патрола за месец Мај 2016 


Преглед на извршена работа на Службата Еко Патрола за месец Април 2016 


Преглед на извршена работа на Службата Еко Патрола за месец Март 2016 


Преглед на извршена работа на Службата Еко Патрола за месец Февруари 2016 


 
 
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.