25.04.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-15ч): 321 66 44
 почетна / Историјат / Историјат
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

10та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - Води и отпад - реалност и предизвици
Историјат
„КОМУНАЛНА“ ВО 1944 ГОДИНА СО 243 РАБОТНИЦИ

14.07.2010  15:20

Уште на првата седница на Народноослободителниот одбор на град Скопје, одржана во ноември 1944 година било посветено внимание на хигиената на градот, па затоа веднаш била активирана севкупната комунална дејност, од уредување до чистење на улиците и разурнатите куќи. Така, во Одделението за комунална хигиена на Град Скопје во 1944 година веќе работеле 243 работници со 43 запрежни коли, две прскалки со запрега и еден камион од три тони за изнесување на фекалии. Во следните години бројот на моторните возила се зголемил на 30 како резултат на подарени камиони од страна на армијата. Биле тоа главно возила за изнесување на смет од градот.

По ослободувањето, во составот на веќе постоечкото одделение, се формираат и коларокотачка, сарачка и механичарска работилница, за изработка и поправка на колите. Во овој период, отсекот за комунална хигиена располагал со 80 запрежни коли и 120 коњи, шест цистерни за изнесување на фекалии и две цистерни за прскање на улиците.

Поради забрзаната изградба на разурнатиот град, бројот на вработените во 1964 година се зголемил на 413, а во 1971 година на 503 вработени.

Важно е да се напомене и дека во 1965 година почнува забрзано модернизирање на возниот парк, при што се купени пет специјални возила со кука и осум авто-цистерни под вакуум за миење на јавно-прометните површини. Во 1971 година бројот на возилата е зголемен за уште пет возила со кука, осум специјални возила за транспорт на ѓубрето од типот Шкода, седум авто-цистерни и една правосмукалка за чистење на уличните површини. Во периодот од 1950 до 1968 година, во тогаш веќе комуналното претпријатие „Градска чистота“, соодветно и нужно внимание му се посветувало и на подобрувањето на животниот стандард на вработените. Па така, се градат 20 еднособни станови за работниците, се формира амбуланта и менза за опшествена исхрана, се гради одморалиште во Претор и одморалиште во Улцињ во Црна Гора, во кои престојувале и се одморале вработените и нивните семејства.
 
 
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.