25.04.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-15ч): 321 66 44
 почетна / Историјат / Историјат
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

10та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - Води и отпад - реалност и предизвици
Историјат
ОД „БЕЛЕГЗИЈА“ И „ЧИСТАЧКА КОЛОНА“ ДО „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“

14.07.2010  15:23

За одржување на чистотата и хигиената во градот се грижела специјална екипа именувана како „Чистачка колона“. Хронолошки прецизно, во 1906 година се формира првата група за комунална хигиена во Скопје. Оделението – „Четата чистачи“ или „Чистачка колона“, се водело како дел од тогашната скопска општина и броело пет до шест вработени. Нивна задача било метење на улиците, на просторот околу ановите и пазарите, но и да учествуваат во гасењето пожари во градот. Должност им било сами да си обезбедат метли кои најчесто ги правеле од врбите крај реката Вардар. Овие ентузијасти сами изработувале и дрвени колички во кои го собирале и изнесувале ѓубрето.

Во 1911 година чистачката група се зголемила на петнаесет istorija2вработени, во договорен работен однос, и тогаш го добива името „Белегзија“ како метафора за украс, но и како желба градот секогаш да биде чист и уреден. Строгите општински мерки и казни ги дисциплинирале скопјани. Така, редовно се исполнувале воспоставениот ред и обврски на граѓанството: чистење на просторот пред куќата (најпрво со попрскување со вода, потоа со метење), собирање на ѓубрето на средината на улицата, за потоа да дојдат чистачите и да го соберат и депонираат во околните дупки или да го употребат како природно ѓубриво. Интересно е тоа што вработени во „Белегзија“, чиј број постојано варирал, за време на двете Балкански и Првата светска војна, покрај редовната работа ја имале и улогата на гробари, односно ги закопувале погинатите војници и граѓани.

Јавната хигиена најмногу се огледувала во чистотата на улиците. Со развојот на Скопје по Првата светска војна и хигиенските навики биле во постојан подем. Работите биле совршено распределни и поставени. Па така, за хигиената на градот и улиците била надлежна општината, а за хигиената на дворовите и куќите се грижеле самите сопственици. Поради големиот број семејства кои живееле во една куќа и поради сложеноста на нивните семејни врски, власта честопати се мешала во овие односи и пропишувала услови за одржување на домашната хигиена и изнесување на нечистотијата од дворовите. Посебни правила и обврски постоеле за изнесување на нечистотијата од клозетите.

Најголеми проблеми во одржувањето на градската хигиена Општината имала поради недостиг на добиточна и моторна работна сила и материјали за работа. Токму поради тоа што чистењето се извршувало со минимални пари, уличното полевање и чистењето на правта од улиците било ограничено.
 
 
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.