25.04.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-15ч): 321 66 44
 почетна / Едукација / Еко Речник
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

10та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - Води и отпад - реалност и предизвици
Еко Речник
20.08.2010   12:28
Инсектициди


се хемикалии кои се користат против инсекти во сите нивни развојни фази. Инсектицидите се користат во земјоделието, медицината, индустриското производство, како и во домаќинствата. Се смета дека употребата на пестицидите е најголе...

повеќе...

07.05.2010   18:31
Индустриски отпад


е тип на отпад кој се произведува во индустриски постројки и рудници. Се појавил со појавата на индустриската револуција. Индустрискиот отпад може да биде токсичен и хемиски. Хемискиот отпад настанува од опасни хемикалии кои...

повеќе...

07.05.2010   18:30
Хербициди


се хемикалии кои контролираат раст и напредување, односно ги уништуваат непожелните билки....

повеќе...

07.05.2010   18:13
Еколошка амбалажа


е онаа амбалажа која не и штети на природата, односно е направена од материјали кои се биоразградливи. Така, наместо амбалажа направена од вештачки материјали, оваа еко амбалажа се смета за нејзина енвирон менталлѕ фриендлѕ ...

повеќе...

07.05.2010   18:11
Екологија


од грчкиот збор оикос, оикос, домаќинство; и логос, логос, знаење е интердисциплинарна наука која се занимава со проучување на разни живи организми, на нивните меѓусебните интеракции, како и на околината во која живеат - мес...

повеќе...

07.05.2010   18:09
Биоразградлива материја


е генерално од органско потекло, растително или животинско, односно потекнува од жив организам, но исто така може да има и вештачки материи кои се доволно слични со растителните и животинските, па можат да се разградуваат по...

повеќе...

07.05.2010   18:07
Био отпад


или органски отпад, е биоразградлив отпад кој со биолошка обработка може да се преработи во квалитетен компост....

повеќе...

07.05.2010   18:06
Аеросоли


се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во ви...

повеќе...

03.07.2009   13:47
Еко систем


е динамичен комплекс од заеднички билки, животни и микроорганизми и нивните неживи средини кои стапуваат во меѓусебни односи и создаваат функционална заедница....

повеќе...

страница: 1 2 3
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.