22.04.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-15ч): 321 66 44
 почетна / Еко патрола
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

10та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - Води и отпад - реалност и предизвици
Еко патрола
Месечни извештаи за активностите на Еко патрола

Преглед на извршена работа на Службата Еко Патрола за месец Февруари 2018 


повеќе...

Годишни информации за Еко патрола

Годишни информации за Еко патрола за 2017 година 


повеќе...

ПОД ЛУПА НА ЕКОПАТРОЛА ЗА КВАЛИТЕТНО УРБАНО ЖИВЕЕЊЕ

Соочена co реалноста и секојдневието во Скопје, ЈП Комунална хигиена оформи Еко-патрола во своите рамки, чија задача е да ги евидентира локациите на дивите депонии и да се обиде да ги пронајде сторителите, кои, доколку ги пронајде

повеќе...

CO ДИВИ ДЕПОНИИ СЕ ГРАДИ КУЛТУРА НА УРБАНО ЖИВЕЕЊЕ!!! ДАЛИ СТЕ ЈА ОБАВИЛЕ СВОЈАТА ДОЛЖНОСТ?

БИДЕЈКИ обврска на граѓаните на град Скопје е сметот кој го создаваат, а кој се нарекува комунален отпад, да го одлагаат исклучиво во садовите наменети за таа цел, а тоа се контејнерите, кантите, како и корпите за смет на јавните

повеќе...

Акции на Еко патрола

Одговорно претпријатие како ЈП Комунална хигиена – Скопје не е во можност постојано да го набљудува секој квадратен метар од Градот. Потребата од помош за набљудување на невообичаени услови на фрлање смет од било каков вид, ја нам

повеќе...

страница: 1
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.