ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ НАБАВИ ДЕСЕТ НОВИ МАШИНИ ЗА МЕТЕЊЕ НА ЈАВНИ И СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ